Ai là người hợp với gia đình bạn để xông đất trong năm Mậu Tuất 2018

15/02/2018 07:46:02

Việc chọn đúng người xông nhà hợp tuổi gia chủ là điều vô cùng quan trọng với mỗi gia đình Việt Nam trong ngày đầu xuân năm mới. Hãy xem ai là người phù hợp xông nhà cho gia đình bạn năm nay nhé.


Phong tục xông đất của người Việt vào ngày đầu tiên của năm mới mang ý nghĩa quan trọng. Vì việc chọn người phù hợp với chủ nhà để xông đất được tin là sẽ giúp gia đình một năm gặp nhiều may mắn, tốt lành, thuận lợi. Những người được lựa chọn cho việc xông đất thường có tính cách thoải mái, tốt bụng, diện mạo sáng lạn, thông minh... thậm chí có nơi còn lựa chọn những người tên hay để mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.


Có một số gia đình không coi trọng nên thường tự mình xông nhà khi không tìm được người hợp tuổi. Còn với một số gia đình cẩn thận hơn thì sẽ lựa chọn người phù hợp với chủ nhà để xông đất trong ngày đầu năm. Hãy cùng xem trong năm Mậu Tuất – 2018 này thì tuổi nào xông nhà sẽ đẹp nhé!


Tuổi Tý


Theo các chuyên gia phong thuỷ, vào năm Mậu Tuất này với gia chủ tuổi Tý thì nên chọn người xông đất thuộc tuổi Thân, Sửu, Thìn.


Gia chủ Giáp Tý hợp các năm sinh: 1944, 1952, 1966, 1974.


Gia chủ Bính Tý hợp các năm sinh: 1944, 1950, 1974, 1980.


Gia chủ Mậu Tý hợp các năm sinh: 1950, 1956, 1980, 1986.


Gia chủ Canh Tý hợp các năm sinh: 1956, 1965, 1986, 1994, 1995.


Gia chủ Nhâm Tý hợp các năm sinh: 1956, 1944, 1974, 1986, 1994.


Tuổi Sửu


Với những gia chủ tuổi Sửu trong năm Mậu Tuất này nếu muốn chọn người xông đất hợp tuổi thì có thể chọn những người thuộc Tam Hợp như tuổi Tị, Dậu, Tý.


Gia chủ Kỷ Sửu hợp các năm sinh: 1950, 1986, 1989, 1948, 1951.


Gia chủ Tân Sửu hợp các năm sinh: 1986, 1956, 1948, 1965, 1978.


Gia chủ Quý Sửu hợp các năm sinh: 1965, 1986, 1966, 1948, 1945.


Gia chủ Ất Sửu hợp các năm sinh: 1945, 1966, 1974, 1975, 1996, 1953.


Gia chủ Đinh Sửu hợp các năm sinh: 1950, 1989, 1942, 1945, 1966.


Tuổi Dần


Nếu không thể tìm được những người có năm sinh cụ thể như dưới đây thì chủ nhà tuổi Dần có thể chọn người tuổi Ngọ, Tuất để xông nhà đầu năm nay.


Gia chủ Mậu Dần hợp các năm sinh: 1978, 1986, 1994, 1987, 1948.


Gia chủ Canh Dần hợp các năm sinh: 1978, 1966, 1994, 1975, 1982.


Gia chủ Nhâm Dần hợp các năm sinh: 1966, 1974, 1975, 1982, 1990.


Gia chủ Giáp Dần hợp các năm sinh: 1966, 1942, 1959, 1958, 1954.


Gia chủ Bính Dần hợp các năm sinh: 1978, 1942, 1951, 1958, 1966.


Tuổi Mão


Năm Mậu Tuất gia chủ tuổi Mão nên chọn những người có tuổi Hợi, Tuất, Mùi để xông đất đầu năm.


Gia chủ Kỷ Mão hợp các năm sinh: 1986, 1978, 1987, 1995, 1956.


Gia chủ Tân Mão hợp các năm sinh: 1986, 1966, 1956, 1974, 1978.


Gia chủ Quý Mão hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1974, 1983, 1967.


Gia chủ Ất Mão hợp các năm sinh: 1950, 1959, 1958, 1966, 1974.


Gia chủ Đinh Mão hợp các năm sinh: 1950, 1959, 1986, 1995, 1942.


Tuổi Thìn


Chủ nhà tuổi Thìn trong năm Mậu Tuất sẽ hợp với những người tuổi Thân, Tý, Dậu để xông nhà.


Gia chủ Canh Thìn hợp các năm sinh: 1945, 1966, 1975, 1996, 1944.


Gia chủ Nhâm Thìn hợp các năm sinh: 1950, 1980, 1944, 1942, 1966.


Gia chủ Giáp Thìn hợp các năm sinh: 1956, 1986, 1948, 1942, 1950.


Gia chủ Bính Thìn hợp các năm sinh: 1956, 1948, 1978, 1986, 1957.


Gia chủ Mậu Thìn hợp các năm sinh: 1956, 1948, 1966, 1978, 1986.


Tuổi Tị


Với gia chủ tuổi Tị thì trong năm nay nên tìm những người tuổi Thân, Dậu, Sưu xông nhà là tốt nhất.


Gia chủ Ất Tị hợp các năm sinh: 1978, 1950, 1957, 1942, 1980, 1987.


Gia chủ Đinh Tị hợp các năm sinh: 1978, 1957, 1987, 1965, 1956.


Gia chủ Kỷ Tị hợp các năm sinh: 1966, 1978, 1957, 1987, 1949, 1948.


Gia chủ Tân Tị hợp các năm sinh: 1966, 1996, 1945, 1975, 1944, 1974.


Gia chủ Quý Tị hợp các năm sinh: 1966, 1942, 1945, 1951, 1975.


Tuổi Ngọ


Chủ nhà tuổi Ngọ Tết năm nay nên chọn người tuổi Dần, Mùi, Tuất xông nhà.


Gia chủ Giáp Ngọ hợp các năm sinh: 1974, 1966, 1982, 1967, 1975.


Gia chủ Bính Ngọ hợp các năm sinh: 1950, 1974, 1958, 1986, 1951.


Gia chủ Mậu Ngoc hợp các năm sinh: 1950, 1986, 1938, 1958, 1994.


Gia chủ Canh Ngọ hợp các năm sinh: 1986, 1994, 1956, 1978, 1995, 1979.


Gia chủ Nhâm Ngọ hợp các năm sinh: 1974, 1986, 1994, 1967, 1982.


Tuổi Mùi


Năm Mậu Tuất này những người tuổi Hợi, Mão, Ngọ sẽ hợp để xông nhà cho gia chủ tuổi Mùi .


Gia chủ Ất Mùi hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1974, 1983, 1990, 1945.


Gia chủ Đinh Mùi hợp các năm sinh: 1942, 1966, 1975, 1951, 1950.


Gia chủ Kỷ Mùi hợp các năm sinh: 1951, 1978, 1987, 1950, 1942.


Gia chủ Tân Mùi hợp các năm sinh: 1978, 1986, 1987, 1956, 1995.


Gia chủ Quý Mùi hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1978, 1987, 1986.


Tài trợ


Tuổi Thân


Chủ nhà tuổi Thân năm nay nên chọn người tuổi Tý, Tị, Thìn để xông nhà.


Gia chủ Giáp Thân hợp các năm sinh: 1966, 1996, 1942, 1951, 1972.


Gia chủ Bính Thân hợp các năm sinh: 1948, 1951, 1978, 1987, 1958.


Gia chủ Mậu Thân hợp các năm sinh: 1948, 1978, 1987, 1965, 1968.


Gia chủ Canh Thân hợp các năm sinh: 1948, 1975, 1978, 1965, 1966.


Gia chủ Nhâm Thân hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1996, 1945, 1952.


Tuổi Dậu


Với chủ nhà tuổi Dậu thì người xông đất đầu năm phù hợp là tuổi Tị, Thìn, Sửu.


Gia chủ Ất Dậu hợp các năm sinh: 1950, 1966, 1974, 1980, 1989, 1953.


Gia chủ Đinh Dậu hợp các năm sinh: 1950, 1965, 1986, 1989, 1942.


Gia chủ Kỷ Dậu hợp các năm sinh: 1986, 1965, 1978, 1956, 1949.


Gia chủ Tân Dậu hợp các năm sinh: 1986, 1966, 1956, 1965, 1974.


Gia chủ Quý Dậu hợp các năm sinh: 1966, 1974, 1953, 1997, 1944.


Tuổi Tuất


Năm Mậu Tuất những người tuổi Dần, Ngọ, Mão sẽ hợp để xông nhà cho gia chủ họ Tuất đấy nhé.


Gia chủ Giáp Tuất hợp các năm sinh: 1950, 1978, 1986, 1942, 1990.


Gia chủ Bính Tuất hợp các năm sinh: 1978, 1986, 1987, 1948, 1956.


Gia chủ Mậu Tuất hợp các năm sinh: 1966, 1978, 1986, 1974, 1975, 1987.


Gia chủ Canh Tuất hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1974, 1938, 1978.


Gia chủ Nhâm Tuất hợp các năm sinh: 1950, 1942, 1966, 1974, 1951.


Tuổi Hợi


Chủ nhà tuổi Hợi nên chọn người tuổi Dần, Mão, Mùi để xông nhà trong năm Mậu Tuất này là tốt nhất.


Gia chủ  Ất Hợi hợp các năm sinh: 1950, 1987, 1951, 1978, 1986.


Gia chủ Đinh Hợi hợp các năm sinh: 1987, 1978, 1986, 1948, 1979,


Gia chủ Kỷ Hợi  hợp các năm sinh: 1987, 1966, 1974, 1975, 1978.


Gia chủ Tân Hợi hợp các năm sinh: 1966, 1975, 1974, 1996, 1939.


Gia chủ Quý Hợi hợp các năm sinh: 1951, 1975, 1950, 1966, 1942.


Tùy phong tục cũng như tập quán mỗi nơi mà gia đình chọn người xông đất sao cho phù hợp. Giờ xông đất sẽ bắt đầu từ sau thời khắc giao thừa cho đến sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán . Chúc gia đình bạn sẽ tìm được người xông Tết đầu năm thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn trong năm mới này nhé.