7 mẹo siêu đơn giản, chỉ 5 phút là biết ngay mình khỏe hay bệnh

16/06/2017 05:15:49

Để kiểm tra sức khỏe, bạn không nhất thiết phải đến bệnh viện thường xuyên. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn cũng biết được cơ thể mình đang ở trong tình trạng nào.


B ạn nhắm mắt lại, rồi bước lùi lại khỏi màn hình từ 3-5 bước. Sau đó, mở mắt ra và nhìn vào vòng tròn bên trên. Bạn có thấy một số đường kẻ tối màu hơn so với những đường kẻ còn lại không? Nếu câu trả lời là có, bạn nên đi khám mắt vì nhiều khả năng bạn đã bị cận thị.


2. Độ dẻo dai linh hoạt


B ạn ngồi trên sàn nhà, duỗi thẳng chân trước mặt, rướn người về phía trước và dùng đầu ngón tay cố chạm vào bàn chân. Nếu bạn có thể dễ dàng làm động tác này, nghĩa là thể chất của bạn khá khỏe mạnh. Nếu bạn thấy khó khăn, vậy thì nên chăm chỉ tập thêm các bài yoga, pilate hay đi bơi để cải thiện độ dẻo dai của cơ bắp, ngăn ngừa tình trạng yếu xương khớp .


3. Nhịp tim


Ng ồi điềm tĩnh 5 phút trong yên lặng, đặt 2 ngón tay lên mặt trong cổ tay để dò tìm mạch. Massage mạch trong 5 phút, đếm nhịp mạch đập. Đối với người lớn và trẻ em trên 10 tuổi, 60-100 nhịp/phút được xem là bình thường. Nhiều hoặc ít hơn là dấu hiệu huyết áp cao hoặc huyết áp thấp. Bạn nên đi khám  bác sĩ để biết được chính xác hơn.


4. Tu ần hoàn máu


Đ ổ n ư ớc đ á v ào li , nh úng ng ón tay v ào đ ó trong 30 gi ây. N ếu đ ầu ng ón tay chuy ển m àu tr ắng ho ặc xanh, th ì b ạn c ó b ệnh v ề tu ần h oàn m áu . M ột s ự s ụt gi ảm nhi ệt đ ộ đ áng k ể c ó th ể khi ến m ạch m áu co l ại, d ẫn đ ến thi ếu m áu ở ng ón tay, ng ón ch ân v à tai. K ết qu ả l à nh ững b ộ ph ận n ày b ị t ê c ứng. Do đ ó b ạn n ên tr ánh nh ững m ôi tr ư ờng c ó nhi ệt đ ộ thay đ ổi qu á l ớn v à qu á đ ột ng ột.


5. Hệ hô hấp


Đ ốt 1 que di êm, đ ưa n ó ra xa tr ư ớc m ặt. H ít s âu b ằng m ũi r ồi th ở ra b ằng mi ệng, c ố g ắng th ổi t ắt que di êm. B ạn ph ải c ố g ắng bao nhi êu l ần m ới th ổi t ắt đ ư ợc que di êm? N ếu ph ải m ất v ài l ần, ch ứng t ỏ h ệ h ô h ấp c ủa b ạn h ơi k ém. Nguy ên nh ân c ó th ể do b ạn h út thu ốc, l ư ời t ập th ể d ục , c ó b ệnh ở đ ư ờng th ở.


6. Độ tích nước


Tài trợ


D ù ng ng ón tay c ái ấn v ào b àn ch ân. N ếu b ạn r út tay ra r ồi m à v ài gi ây sau v ẫn c òn v ết l õm tr ên ch ân, ngh ĩa l à c ơ th ể b ạn đang tích t ụ chất l ỏng d ư th ừa, b ạn đang b ị ph ù. Do đ ó, b ạn n ên ki êng mu ối v à h ạn ch ế th ực ph ẩm ch ế bi ến sẵn, c ác loại đồ hộp.. .


7. Tuyến giáp


Nh ắ m m ắt l ại, du ỗi 2 tay tr ư ớc m ặt, m ở r ộng l òng b àn tay, nh ờ ai đ ó đ ặt m ột t ờ gi ấy l ên tay b ạn. N ếu t ờ gi ấy b ắt đ ầu run r ẩy c ùng v ới c ác ng ón tay, th ì b ạn n ên đi kh ám b ác s ĩ n ội ti ết.

7 mẹo nói trên mới chỉ là những bài kiểm tra cơ bản ban đầu, tuy nhiên bạn chớ nên coi thường độ chính xác của chúng. "Cẩn tắc vô áy náy", nếu phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu bất ổn thì nên đi khám bác sĩ để phát hiện bệnh kịp thời bạn nhé. Nhiều khi đi khám bệnh này lại ra bệnh khác đấy. Chúc bạn luôn khỏe mạnh.


Nguồn: Brightside