41 nhà nghiên cứu KHXHNV có nhiều bài ISI, Scopus nhất Việt Nam

14/02/2018 02:44:27

41 nhà khoa học Việt Nam có từ 10 bài ISI, Scopus trở lên giai đoạn 2008 – 2017. Trong số này có nhiều người chưa hề được phong giáo sư, phó giáo sư như TS.Nguyễn Việt Cường, TS. Trần Quang Tuyến, TS.Vũ Văn Hưởng...

STT Nhà nghiên cứu Công bố 1 Luu Trong Tuan 67 2 Nguyen Viet Cuong 52 3 Tran Duc Thach 50 4 Tran Tuan 35 5
Vuong Quan Hoang
33 6 Vo Xuan Vinh 23 7 Tran Quang Tuyen 23 8 Ngo Viet Liem 23 9 Tran Thu Ha 22 10 Le Van Cuong 22 11 Tran Thi Ly 19 12 Nguyen Cao Nam 19 13 Vu Van Huong 18 14 Giang Thanh Long 16 15 Nguyen Quynh Trang 16 16
Vu Minh Khuong
15 17 Nguyen Dinh Tho 15 18 Nguyen Ngoc Huong 14 19 Nguyen Thi Thuy Minh 14 20 Hoang Lan Anh 14 21 Nguyen Thanh Xuan 14 22 Le Quang Thanh 14 23 La Thi Buoi 14 24 Hoang Tu Anh 13 25 Dang Hoang Hai Anh 13 26 Nham Phong Tuan 13 27 Tran Ngoc Anh 12 28 Le Thai Ha 12 29 Lam Tu Trung 12 30 Nguyen Van Thang 11 31 Nguyen Thi Minh Hoa 11 32 Tran Huu Tuan 11 33 Khuat Thi Hai Oanh 11 34 Vu Song Ha 11 35 Phan Chi Anh 11 36 Trinh Luong Tran 11 37 Nguyen Thanh Tam 11 38 Nguyen Thi Minh Trang 10 39 Le Trinh Hai 10 40 Tran Van Giai Phong 10 41 Le Nguyen Hau 10

Không những thế, NSVV cũng đưa ra danh sách những người đứng đầu trong bài nghiên cứu hoặc đứng một mình từ 10 bài trở lên.

Việc dẫn dắt một nghiên cứu và hoàn thành công bố một mình (“solo”) là một trong số khía cạnh quan trọng của năng lực độc lập nghiên cứu và trưởng thành trong tư duy khoa học, ở vai trò chủ đạo.

Dưới đây là danh sách những người đã dẫn đầu và/hoặc độc lập nghiên cứu công bố từ 10 bài ISI Scopus trở lên.

Cơ sở dữ liệu của NVSS cũng cho thấy, đối với ngành KHXHNV, nhà nghiên cứu trẻ nhất 19 tuổi với 8 công bố ISI / Scopus và cao tuổi nhất là một giáo sư ĐHKTQD đã nghỉ hưu, 2 bài ISI Scopus (năm nay đã 73 tuổi), vẫn còn tham gia nghiên cứu trong vòng 5 năm trở lại đây.

NVSS cũng khẳng định, tiềm năng dưới 40 tuổi của VN còn dồi dào.

Cơ sở dữ liệu NVSS cũng cho biết, năng suất lao động khoa học cá nhân một năm cao nhất ở KHXH&NV Việt Nam là 16 bài ISI/Scopus.

Và trong toàn lịch sử công bố quốc tế của Việt Nam đã có hai người đã từng đạt mốc năng suất này vào năm 2012, và 2017. Mức năng suất cá nhân này cao hơn mức công bố của toàn trường ĐHKTQD năm 2017: 13 bài.

Được biết, dữ liệu NVSS thu thập từ nhiều nguồn và đối chiếu, kiểm tra kỹ thuật với hệ thống Scopus. Phần mềm thu hoạch, xử lý, kiểm tra do Vương Quân Hoàng và Lã Việt Phương tự xây dựng logic tính toán, thiết kế cấu trúc, và phát triển. Dữ liệu là một phần báo cáo “KHXHNV Việt Nam hội nhập và trưởng thành: góc nhìn công bố quốc tế 2008-2017” dự kiến sẽ xuất bản thành sách vào tháng 3-2018.

Nghiêm Huê (tổng hợp)