250 triệu nên mua Toyota Zace hay Kia Morning?

12/03/2016 07:54:39

Toyota Zace hơi cũ đời 2003 còn Kia Morning đời 2011 nhưng là taxi gia đình, xin hỏi tôi nên lấy lại xe nào. (Nguyễn Tuấn)

Thăm dò

Toyota Zace 2003 Kia Morning 2011 Biểu quyết Xem kết quả

Toyota Zace 2003 Kia Morning 2011 Biểu quyết Xem kết quả

Kết quả bình chọn

250 triệu nên mua Toyota Zace hay Kia Morning? Thứ sáu,11/3/2016 16:15 GMT+7 Tổng cộng: 81 phiếu

Toyota Zace 2003 45 phiếu 56% Kia Morning 2011 36 phiếu 44%

Toyota Zace 2003 45 phiếu 56% Kia Morning 2011 36 phiếu 44%

Xác nhận Nhập mã xác nhận Hoàn tất

Câu hỏi cần tư vấn gửi về [email protected] hoặc [email protected]