10 điểm du lịch hấp dẫn nhưng nguy hiểm đến không ngờ

12/01/2018 11:03:05

Bạn cần cẩn trọng với nạn cướp giật, móc túi hay bị ngộ độc thực phẩm khi tới những điểm du lịch này.


Barcelona, Tây Ban Nha