Nhân Quả
Nghĩ ác sẽ gặp ác báo, nghĩ thiện được thiện báo

Anh rể của Ngô tú tài là một người có phần nhiệt tình, ông gặp cảnh em vợ bị thất bại khốn đốn nhiều lần nên trong tâm thường hay suy nghĩ lo lắng. Vào đêm giao thừa của năm nọ, ông nằm mộng thấy trên bảng tên ngay trước miếu thành hoàng (một vị thần cai quản một khu vực) có đề tên em vợ của mình là Ngô Mỗ, trong lòng đang cảm thấy vui mừng thì chỉ trong chớp mắt đã thấy tên bị lau đi rồi. Ông đang trong khó hiểu, thì có một vị quan sai ở bên cạnh nói với ông rằng: “Ngô tú tài này, bởi vì trong tâm nghĩ sẽ làm một việc ác vào giữa tháng giêng năm mới, cho nên đem công danh của vị này xóa bỏ.”

Giáo Dục
Giáo viên gửi đề xuất phương án mới kỳ thi 2017 tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Với hơn 30 năm dạy học, quả thực tôi chưa thấy khi nào ngành giáo dục lại có nhiều vấn đề cần suy nghĩ như hiện nay, nhất là việc thi cử, tuyển sinh. Dĩ nhiên trong quá trình đổi mới sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, song thiết nghĩ các nhà lãnh đạo cần phải có dự báo, phải lường trước được những khó khăn, hậu quả để có ngay phương án giải quyết hợp lí.