Giáo Dục
Người Việt ít tranh cãi nhất châu Á: Vui hay buồn?

Theo một kết quả nghiên cứu gần đây, người Việt ít tranh cãi nhất châu Á. Phải chăng điều này tưởng là một tín hiệu tích cực nhưng lại phản ánh điểm yếu của người Việt? Ít tranh cãi nhiều khi là do không đủ khả năng, tư duy tranh luận kéo theo dẫn đến nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.